2021-12-08

Lägesbild covid-19

För att minska risken för smittspridning av covid-19 införs idag, 8 december, nya åtgärder. Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att hålla avstånd i offentliga miljöer, särskilt inomhus, och att använda munskydd i kollektivtrafiken.

Lägesbilden nedan innehåller information om antal bekräftade fall i Sörmland, vaccination mot covid-19 och tillfälliga förändringar i kommunens verksamheter. Den innehåller även ett urval av nationella och regionala beslut, rekommendationer och åtgärder.

Antal bekräftade fall

 • Antal konstaterade fall av covid-19 har ökat i regionen. I regionen var det totalt 369 konstaterade fall vecka 48. Att jämföra med vecka 47 då det var 222 konstaterade fall.

Ta del av Region Sörmlands statistik över antal konstaterade fall. Länk till annan webbplats.

Vaccinering covid-19

 • Du kan vaccinera dig från att du har fyllt 12 år. Hur du som är mellan 12-15 år gör för att vaccinera dig kan du läsa om på 1177.se Länk till annan webbplats..
 • Dos tre erbjuds just nu till personer som bor på särskilt boende, har hemsjukvård eller hemtjänst, är född 1956 eller tidigare, är anställd vid SÄBO, kommunal hemtjänst eller hemsjukvård och till personer som har allvarligt nedsatt immunförsvar. Dos tre erbjuds även till personer 18 år och äldre som får insatser enligt LSS och till personer 18 år eller äldre som har assistansersättning
 • I Gnesta kommun kan du vaccinera dig på Gnesta Vårdcentral och Frösjö Vårdcentral. Läs mer på regionens webbplats hur du gör för att boka tid. Länk till annan webbplats.

Det är Region Sörmland som är huvudansvarig för vaccineringen mot covid-19 i länet.

Ta del av Region Sörmlands information om vaccinering. Länk till annan webbplats.

Tillfälliga förändringar i våra verksamheter

Med anledning av corona har kommunen tillfälliga förändringar i vissa av våra verksamheter.

 • För att minska risken för smittspridning välkomnar Träffpunktens matsal max 20 lunchgäster.
 • I Gnesta sporthall och Gnesta Ishall måste du som är 18 år och äldre ha ett vaccinationsbevis för större sammankomster med fler än 100 deltagare.
 • För besök på kommunens äldreboenden gäller fortfarande att besöken ska förbokas och att munskydd används. Läs mer om säkra besök på kommunens äldreboenden. Länk till annan webbplats.
 • Öppna förskolan har öppet för besök av upp till åtta familjer samtidigt.

Läs mer om Träffpunktens matsal

Ta del av tillfälliga förändringar som gjorts i våra verksamheter med anledning av pandemin.

Nationella och regionala beslut

 • Den 8 december infördes nya åtgärder för att minska spridningen av covid-19. Bland annat rekommenderar Folkhälsomyndigheten att avstånd ska hållas till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus, och att munskydd ska användas vid trängsel i kollektivtrafiken.
 • Den 1 december infördes vaccinationsbevis vid evenemang inomhus med fler än 100 deltagare för personer som är 18 år och äldre.
 • Sedan den 24 november ska den som delar hushåll med en person som har covid-19 stanna hemma i sju dagar och testa sig. Barn som ännu inte börjat förskoleklass behöver inte testa sig, men ska stanna hemma.
 • Sedan den 22 november rekommenderas även vaccinerade att testa sig för covid-19 när de får symtom.
 • Folkhälsomyndigheten har också beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd för vissa miljöer där många människor träffas, som allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. På exempelvis handelsplatser och i fritids- och kulturverksamheter rekommenderas de verksamhetsansvariga att se till att kunder och besökare kan hålla avstånd.
 • Med anledning av den nyupptäckta virusvarianten omikrom uppdaterade Folkhälsomyndigheten den 26 november sina inreserekommendationer från vissa länder i södra Afrika.

Läs mer om de nya åtgärderna för att minska risken för smittspridning som började gälla den 8 december. Länk till annan webbplats.

Läs mer om rekommendationerna efter den 22 november på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om när någon i hushållet är sjuk i covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om covid- och vaccinationsbevis och hur du skaffar ett bevis på Krisinformations webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om åtgärder för att motverka ökad smittspridning och vårdbelastning Länk till annan webbplats.

Läs mer om rekommendationer vid inresa från vissa länder i södra Afrika på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.