2021-12-01

Lägesbild covid-19

Idag onsdag, 1 december, införs vaccinationsbevis för evenemang inomhus med fler än 100 deltagare för personer som är 18 år och äldre. Men har du symtom ska du stanna hemma och testa dig. Det gäller oavsett om du är vaccinerad eller ovaccinerad.

Lägesbilden nedan innehåller information om antal bekräftade fall i Sörmland, vaccination mot covid-19 och tillfälliga förändringar i kommunens verksamheter. Den innehåller även ett urval av nationella och regionala beslut, rekommendationer och åtgärder.

Antal bekräftade fall

 • I regionen var det totalt 222 konstaterade fall vecka 47. Att jämföra med vecka 46 då det var 136 konstaterade fall.

Ta del av Region Sörmlands statistik över antal konstaterade fall. Länk till annan webbplats.

Vaccinering covid-19

 • Du kan vaccinera dig från att du har fyllt 12 år. Hur du som är mellan 12-15 år gör för att vaccinera dig kan du läsa om på 1177.se. Länk till annan webbplats.
 • Dos tre erbjuds just nu till personer som bor på särskilt boende, har hemsjukvård eller hemtjänst, är född 1956 eller tidigare, är anställd vid SÄBO, kommunal hemtjänst eller hemsjukvård och till personer som har allvarligt nedsatt immunförsvar.
 • I Gnesta kommun kan du vaccinera dig på Gnesta Vårdcentral och Frösjö Vårdcentral. Läs mer på regionens webbplats hur du gör för att boka tid. Länk till annan webbplats.

Det är Region Sörmland som är huvudansvarig för vaccineringen mot covid-19 i länet.

Ta del av Region Sörmlands information om vaccinering. Länk till annan webbplats.

Tillfälliga förändringar i våra verksamheter

Med anledning av covid-19 har kommunen tillfälliga förändringar i vissa av våra verksamheter.

 • Den 25 november till 6 december är Träffpunktens lokaler stängda för allmänheten. Anledningen är smitta av covid-19 i verksamheten.
 • För besök på kommunens äldreboenden gäller fortfarande att besöken ska förbokas och att munskydd används. Läs mer om säkra besök på kommunens äldreboenden. Länk till annan webbplats.
 • Öppna förskolan har öppet för besök av upp till åtta familjer samtidigt.

Läs mer om Träffpunkten tillfälliga stängning

Ta del av tillfälliga förändringar som gjorts i våra verksamheter med anledning av pandemin.

Nationella och regionala beslut

 • Som tidigare uppmanas alla att vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma men från 22 november rekommenderas även vaccinerade att testa sig för covid-19 när de får symtom.
 • Sedan den 24 november ska den som delar hushåll med en person som har covid-19 stanna hemma i sju dagar och testa sig. Barn som ännu inte börjat förskoleklass behöver inte testa sig, men ska stanna hemma.
 • Den 1 december införs vaccinationsbevis vid evenemang inomhus med fler än 100 deltagare för personer som är 18 år och äldre.
 • Folkhälsomyndigheten har också beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd för vissa miljöer där många människor träffas, som allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. På exempelvis handelsplatser och i fritids- och kulturverksamheter rekommenderas de verksamhetsansvariga att se till att kunder och besökare kan hålla avstånd.
 • Det är länsstyrelserna som har i uppdrag att kontrollera att arrangörerna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
 • Med anledning av den nyupptäckta virusvarianten omikrom rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla, från förskoleklass och uppåt, som reser in till Sverige från länder utanför Norden ska testa sig för covid-19.

Läs mer om rekommendationerna efter den 22 november på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om när någon i hushållet är sjuk i covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om covid- och vaccinationsbevis och hur du skaffar ett bevis på Krisinformations webbplats Länk till annan webbplats.

Vaccinationsbevis verifiering för dig som arrangör Länk till annan webbplats.

Läs mer om åtgärder för att motverka ökad smittspridning och vårdbelastning Länk till annan webbplats.

Läs mer om länsstyrelsernas uppdrag på Länsstyrelsen Södermanlands webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om rekommendationer vid inresa från länder utanför Norden Länk till annan webbplats.