2022-01-12

Lägesbild covid-19

För att minska smittspridningen av covid-19 och belastningen på sjukvården införs nya åtgärder från och med 12 januari. Men de viktigaste rekommendationerna är fortfarande att vaccinera sig och att stanna hemma och testa sig vid symtom på covid-19.

Lägesbilden nedan innehåller information om antal bekräftade fall i Sörmland, vaccination mot covid-19 och tillfälliga förändringar i kommunens verksamheter. Den innehåller även ett urval av nationella och regionala beslut, rekommendationer och åtgärder.

Antal bekräftade fall

  • Smittspridningen ökar kraftigt i Sörmland. I regionen var det totalt 2971 konstaterade fall vecka 1. Att jämföra med vecka 52 då det var 1270 konstaterade fall.

Ta del av Region Sörmlands statistik över antal konstaterade fall. Länk till annan webbplats.

Vaccinering covid-19

Det är Region Sörmland som är huvudansvarig för vaccineringen mot covid-19 i länet. Ta del av Region Sörmlands information om vaccinering. Länk till annan webbplats.

Tillfälliga förändringar i våra verksamheter

Med anledning av smittspridningen har kommunen tillfälliga förändringar i vissa av våra verksamheter.

  • I Gnesta sporthall och Gnesta ishall är det enbart sittande publik på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 20 personer. Vaccinationsbevis krävs.
  • Vid bokning av kommunens lokaler införs ett maxantal när det gäller besökare. Mer information hittar du här.
  • På grund av sjukdom är Freja Bad & Gym tillfälligt stängt. Vi meddelar på gnesta.se/frejabadgym och på vår sida på Facebook så fort vi vet när vi har möjlighet att öppna igen.
  • Max 11 deltagare per pass är välkomna till AQUA-fitness på Freja Bad & Gym.
  • Max 10 personer i gymmet på Freja Bad & Gym.
  • Gnesta bibliotek kan ta emot max 25 besökare samtidigt i lokalen.
  • Kommunens servicecenter kan ta emot max 5 besökare samtidigt.
  • På Träffpunktens kan vi ta emot max 10 deltagare per aktivitet.
  • Öppna förskolan fortsätter att hålla öppet för besök av upp till åtta familjer samtidigt.

Nationella och regionala beslut