2022-02-09

Lägesbild covid-19

Idag, 9 februari, tas de flesta restriktionerna bort. Det gäller bland annat deltagarbegränsningar, vaccinationsbevis och krav på avstånd mellan sällskap. Detta betyder att majoriteten av kommunens verksamheter nu kan återgå till ordinarie verksamhet.

Lägesbilden nedan innehåller information om antal bekräftade fall i Sörmland och i Gnesta kommun, vaccination mot covid-19 och tillfälliga förändringar i kommunens verksamheter. Den innehåller även ett urval av nationella och regionala beslut, rekommendationer och åtgärder.

Förändringar i våra verksamheter

När de flesta restriktioner tas bort den 9 februari kan även majoriteten av kommunens verksamheter återgå till ordinarie verksamhet.

  • Vid bokning av kommunens lokaler på Elektron återgår vi till ordinarie antal personer i våra lokaler. Läs mer här om att boka lokal. Länk till annan webbplats.
  • I Gnesta sporthall och Gnesta ishall är publik välkommen som vanligt. Inget vaccinationsbevis behövs längre.
  • På Freja Bad & Gym återgår AQUA-fitness till 20 personer per pass och övriga begränsningar i anläggningen upphör.
  • Max antal besökare på Gnesta bibliotek tas bort.
  • Max antal besökare på kommunens servicecenter tas bort.
  • Kulturskolan kan återigen ha evenemang inför publik som vanligt. Inget vaccinationsbevis behövs.
  • På fritidsgården Chill kommer vi utöka det maximala antalet besökare i etapper under två veckors tid. Detta för att minska risken för smittspridning.
  • Öppna förskolan har kvar begränsningen på åtta familjer till och med 18 februari. Vecka åtta är öppna förskolan stängd. Från vecka nio är det öppet utan några begränsningar på max antal familjer.
  • För att skydda äldre och personer i riskgrupp fortsätter vi med säkra besök på våra äldreboenden ett tag till. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs mer om säkra besök på SÄBO.
  • På mötesplatsen Träffpunkten har vi besökare i riskgrupp. Därför fortsätter vi med att ha max 10 deltagare per aktivitet ett tag till.

Vaccinering covid-19

Det är Region Sörmland som är huvudansvarig för vaccineringen mot covid-19 i länet. Ta del av Region Sörmlands information om vaccinering. Länk till annan webbplats.

Antal bekräftade fall

I regionen var det totalt 3430 konstaterade fall vecka 5. Att jämföra med vecka 4 då det var 6577 konstaterade fall. Från och med vecka 4 rekommenderas inte längre alla med symtom testa sig.

Ta del av Region Sörmlands statistik över antal konstaterade fall. Länk till annan webbplats.

Nationella och regionala beslut