2021-04-29

Lägesbild covid-19

Med anledning av den höga smittspridningen förlängs de regionala rekommendationerna till 16 maj. Även distansundervisningen på Frejaskolan förlängs, vårterminen ut.

Vi publicerar regelbundet en samlad lägesbild för Gnesta kommun och Region Sörmland. Lägesbilden innehåller information om antal bekräftade fall, vaccination mot covid-19 och eventuella åtgärder i våra verksamheter. Den innehåller även ett urval av nationella och regionala beslut, rekommendationer och åtgärder.

Antal bekräftade fall

 • Den 28 april hade vi färre än sex konstaterade fall av brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter.
 • I Gnesta kommun var det 18 konstaterade fall vecka 16. Att jämföra med vecka 15 då det var 39 konstaterade fall.
 • I regionen var det totalt 1043 konstaterade fall vecka 16. Att jämföra med vecka 15 då det var 1277 konstaterade fall.

Ta del av Region Sörmlands statistik över antal konstaterade fall.länk till annan webbplats

Vaccinering covid-19

 • I regionen pågår just nu vaccination av personer som är födda 1961 och tidigare, personer som har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation, personer som har dialysbehandling, personer som får insatser enligt LSS och personer har beslut om assistansersättning. Tillgången på vaccin styr vaccinationstakten.
 • Personer under 65 år som redan har fått en dos av Astra Zenecas vaccin kommer erbjudas en andra dos av ett annat vaccin.

Det är Region Sörmland som är huvudansvarig för vaccineringen mot covid-19 i länet.

Ta del av Region Sörmlands information om vaccinering.länk till annan webbplats

Åtgärder i våra verksamheter

 • På grund av den höga smittspridningen i Sörmland har högstadieeleverna på Frejaskolan delvis distansundervisning vårterminen ut, till och med 10 juni. Beslutet gäller inte elever i särskilda undervisningsgrupper och grundsärskolan och andra elever som rektor bedömer är sårbara vid distansundervisning.
 • Med anledning av Folkhälsomyndighetens beslut är det från och med den 28 april 2021 tillåtet med en match per vecka utomhus, om det sker lokalt inom den egna kommunen. Detta gäller barn och unga födda 2002 eller senare.
 • Vecka 17 har biblioteket och servicecenter öppet måndag-fredag 10-17. Vi kommer inte kunna erbjuda kvällsöppet torsdag den 28 april på grund av minskad personalbemanning.
 • Just nu pågår vår kampanj: Tänk efter före! där vi uppmanar alla Gnestabor att fortsätta följa rekommendationerna. Nu måste vi hålla i lite till och hjälpas åt att bromsa smittspridningen – även du.

Ta del av förändringar som gjorts i våra verksamheter med anledning av pandemin.

Läs mer om kampanjen Tänk efter före!

Nationella och regionala beslut

 • Smittspridningen är fortfarande hög i Sörmland och andelen virusvarianter ökar. De regionala rekommendationerna förlängs därför till och med 16 maj 2021.

Läs mer om de regionala allmänna rekommendationerna på regionens webbplats.länk till annan webbplats

 • Folkhälsomyndigheten har beslutat att göra enstaka matcher och tävlingar utomhus möjliga för barn och unga födda 2002 eller senare.

Läs mer om beslutet på Folkhälsomyndighetens webbsida.länk till annan webbplats