2021-05-12

Lägesbild covid-19

Aktuell lägesbild vecka 18. Smittspridningen är fortfarande hög i Sörmland och trycket på vården högt. Därför förlängs de regionala rekommendationerna till och med 31 maj.

Vi publicerar regelbundet en samlad lägesbild för Gnesta kommun och Region Sörmland. Lägesbilden innehåller information om antal bekräftade fall, vaccination mot covid-19 och eventuella åtgärder i våra verksamheter. Den innehåller även ett urval av nationella och regionala beslut, rekommendationer och åtgärder.

Antal bekräftade fall

  • Den 12 maj hade vi noll konstaterade fall av brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter.
  • I Gnesta kommun var det 21 konstaterade fall vecka 18. Att jämföra med vecka 17 då det var 16 konstaterade fall.
  • I regionen var det totalt 896 konstaterade fall vecka 18. Att jämföra med vecka 17 då det var 1006 konstaterade fall.

Ta del av Regionen Sörmlands statistik över antal konstaterade fall. Länk till annan webbplats.

Vaccinering covid-19

  • Just nu erbjuds vaccination mot covid-19 till personer som är födda 1971 och tidigare, och personer som tillhör vissa andra riskgrupper.
  • I Gnesta kommun är det den privata aktören Vaccina AB som kommer utföra vaccineringen i köpcentrumet STOPP. Kontaktuppgifter till de privata aktörerna i regionen finns på 1177.se men bokning sker i de privata aktörernas bokningssystem.
  • Personer under 65 år som redan har fått en dos av Astra Zenecas vaccin kommer erbjudas en andra dos av ett annat vaccin.

Det är Region Sörmland som är huvudansvarig för vaccineringen mot covid-19 i länet.

Ta del av Region Sörmlands information om vaccinering. Länk till annan webbplats.

Läs mer om hur du bokar tid för vaccination på 1177.se Länk till annan webbplats.

Åtgärder i våra verksamheter

  • Med anledning av den höga smittspridningen i Sörmland har högstadieeleverna på Frejaskolan delvis distansundervisning vårterminen ut, till och med 10 juni. Beslutet gäller inte elever i särskilda undervisningsgrupper och grundsärskolan och andra elever som rektor bedömer är sårbara vid distansundervisning.

Ta del av förändringar som gjorts i våra verksamheter med anledning av pandemin.

Nationella och regionala beslut

  • Smittspridningen är fortfarande hög i Sörmland och trycket på vården är fortsatt högt. De regionala rekommendationerna förlängs därför till och med 31 maj 2021.

Läs mer på Region Sörmlands webbplats om regionala rekommendationer. Länk till annan webbplats.

  • Regeringen har beslutat att en mer träffsäker anpassning av deltagartaken för olika arrangemang, utifrån risken för trängsel och smittspridning av covid-19, ska införas den 1 juni.

Läs mer om anpassningen på regeringens webbsida. Länk till annan webbplats.

  • Folkhälsomyndigheten bedömer i en rapport att samhället i stort kan återgå till ett normalläge i september 2021.

Läs mer om förslaget om anpassade smittskyddsåtgärder på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.