2021-05-19

Lägesbild covid-19

Aktuell lägesbild vecka 19. Antal konstaterade fall har gått ner ytterligare i Sörmland, men smittspridningen är fortfarande hög. Vi ber alla att fortsätta följa de regionala rekommendationerna. Håll avstånd och stanna hemma vid symtom.

Vi publicerar regelbundet en samlad lägesbild för Gnesta kommun och Region Sörmland. Lägesbilden innehåller information om antal bekräftade fall, vaccination mot covid-19 och eventuella åtgärder i våra verksamheter. Den innehåller även ett urval av nationella och regionala beslut, rekommendationer och åtgärder.

Antal bekräftade fall

  • Den 19 maj hade vi noll konstaterade fall av brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter.
  • I Gnesta kommun var det 21 konstaterade fall vecka 19. Att jämföra med vecka 18 då det var 21 konstaterade fall.
  • I regionen var det totalt 742 konstaterade fall vecka 19. Att jämföra med vecka 18 då det var 896 konstaterade fall.

Ta del av Region Sörmlands statistik över antal konstaterade fall. Länk till annan webbplats.

Vaccinering covid-19

  • Just nu erbjuds vaccination mot covid-19 till personer som är födda 1971 och tidigare, och personer som tillhör vissa andra riskgrupper.
  • I Gnesta kommun är det den privata aktören Vaccina AB som kommer utföra vaccineringen i köpcentrumet STOPP. Kontaktuppgifter till de privata aktörerna i regionen finns på 1177.se men bokning sker i de privata aktörernas bokningssystem.

Det är Region Sörmland som är huvudansvarig för vaccineringen mot covid-19 i länet.

Ta del av Region Sörmlands information om vaccinering. Länk till annan webbplats.

Läs mer på Region Sörmlands webbplats om hur du bokar tid för vaccination Länk till annan webbplats.

Åtgärder i våra verksamheter

  • Med anledning av den höga smittspridningen i Sörmland har högstadieeleverna på Frejaskolan delvis distansundervisning vårterminen ut, till och med 10 juni. Beslutet gäller inte elever i särskilda undervisningsgrupper och grundsärskolan och andra elever som rektor bedömer är sårbara vid distansundervisning.

Ta del av förändringar som gjorts i våra verksamheter med anledning av pandemin.

Nationella och regionala beslut

  • Smittspridningen är fortfarande hög i Sörmland och andelen virusvarianter ökar. De regionala rekommendationerna är därför förlängda till och med 31 maj 2021.

Läs mer om de regionala allmänna rekommendationerna på regionens webbplats. Länk till annan webbplats.

  • Regeringen har beslutat att en mer träffsäker anpassning av deltagartaken för olika arrangemang, utifrån risken för trängsel och smittspridning av covid-19, ska införas den 1 juni.

Läs mer om anpassningen på regeringens webbsida. Länk till annan webbplats.

  • Folkhälsomyndigheten bedömer i en rapport att samhället i stort kan återgå till ett normalläge i september 2021.

Läs mer om förslaget om anpassade smittskyddsåtgärder på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.