2023-09-07
Illustrerade människor men en pratbubbla "är du utvald?"

Medborgarundersökning 2023

Insamlingen till SCB:s medborgarundersökning har startat där ett urval av Gnesta kommuns invånare får tycka till om hur det är att leva och bo i kommunen. Är du utvald? Glöm inte bort att delta i undersökningen!

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför just nu en undersökning i samarbete med Gnesta kommun. Enkäten som skickas ut är en attitydundersökning där kommunens invånare får tycka till om sin kommun och dess verksamheter inom flera olika områden.

Områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende. Enkäten tar även upp frågor om hur det är att bo och leva kommunen, kvaliteten på den kommunala servicen, fritidsmöjligheter och medborgarnas inflytande i kommunen.

Din åsikt är viktig för oss

Gnesta kommun vill erbjuda kommuninvånarna en så bra verksamhet och service som möjligt. Medborgarundersökningen är ett värdefullt verktyg och resultatet av undersökningen används som underlag när vi planerar vår verksamhet. Det hjälper oss att se vad som är bra och vad vi behöver förbättra. Glöm därför inte bort att delta, varje svar är en möjlighet för oss att bli bättre!

Vem får delta?

Medarbetarundersökningen sker ungefär vartannat år och urvalet är 800 personer i åldrarna 18–84 år. Ett informationsbrev skickades ut till de utvalda under vecka 34. Om du inte har fått brevet ingår du tyvärr inte i årets urval.

Hur går insamlingen till?

Du som är utvald kan välja att besvara undersökningen antingen på pappersenkät eller via webben med hjälp av de inloggningsuppgifter som finns i det utskickade informationsbrevet.

Pappersenkäten kommer att skickas ut till urvalspersoner i åldern 65 år och äldre mellan datumen 8–18 september. För urvalspersoner i gruppen 18–64 år görs utskicket 22–2 oktober. Samtliga utskick av informations- och påminnelsebrev kommer göras med post, förutom till de personer som har en digital brevlåda som till exempel Kivra.

Om du fått enkäten är det viktigt att du skickar in ditt svar till SCB. Den 3 november är sista dagen för dig som skickar in enkäten med post. Du som hellre vill svara på webbenkäten kan göra det fram till tisdag, den 7 november kl. 13:00.

Mer information om undersökningen finns på SCB:s webbplats, se relaterad information.