2022-08-09

Nya regler för försäljning av e-vätskor

Från och med den 1 juli 2022 behövs det tillstånd från länsstyrelsen för att sälja e-cigaretter och e-vätskor som innehåller nikotin.

Tidigare räckte det med en anmälan till kommunala nämnden för att sälja e-cigaretter och e-vätskor, men efter en utredning av kemikalieinspektionen ändras nu detta. En ny bestämmelse har fastställts och nu behövs tillstånd för överlåtelse.

Den nya bestämmelsen träder i kraft den 1 juli i år och gäller för all överlåtelse av e-cigaretter och e-vätskor som är klassificerade som akut toxiska i farokategori 1, 2 eller 3 och som är märkta med symbolen dödsskalle. Konsumenten fortsätter att vara undantagen kravet på tillstånd för hantering.

Tillståndet som krävs kallas överlåtelsetillstånd. Ansökan görs hos Länsstyrelsen i det län där överlåtelsen ska ske. Handläggningstiden är cirka 8-12 veckor. För att kunna få tillstånd krävs kunskap om vilka faror som hanteringen av kemikalierna kan medföra och säkra rutiner för förvaring och hantering.

Se relaterade länkar för kontaktuppgifter, information om den nya bestämmelsen, krav för tillstånd och hur man ansöker.