2021-10-05
Illustration av sedlar och mynt

Nya rutiner kring fakturor från kommunen

Gnesta kommun har ändrat sina rutiner för obetalda fakturor. Från den 1 oktober hanterar företaget Visma Financial Solutions fakturor som inte betalas i tid till kommunen.

Den nya rutinen gäller flertalet av fakturatyper, men inte för fakturor gällande vatten och renhållning.

Om du har en faktura från kommunen som du inte betalat innan förfallodatum skickar Visma en påminnelsefaktura till dig. Nytt är att det tillkommer en påminnelseavgift på 60 kr. Om fakturan ändå inte betalas, skickas ärendet vidare till Visma som även ansvararar för inkassoärenden åt Gnesta kommun. Då tillkommer ytterligare avgifter.

Frågor om påminnelse, påminnelseavgift eller inkassokrav, kontakta Visma:

Vid övriga frågor, kontakta kommunens servicecenter: