2021-02-23

Nya skärpta regionala rekommendationer

Spridningen av covid-19 har åter börjat öka i Sörmland. Smittskyddsläkaren i Region Sörmland har därför beslutat om nya regionala rekommendationer.

De regionala rekommendationerna är samrådda med Folkhälsomyndigheten, Region Sörmland samt Länsstyrelsen i Södermanlands län och börjar gälla omedelbart från idag, 23 februari, till och med 14 mars.

Anledningen är att det finns samhällsspridning av den brittiska mutationen B.1.1.7. Virusvarianten har visat sig sprida snabbare än icke muterade virus. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller omgående. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer, samt avrådan från icke nödvändiga resor.

Läs mer på Region Sörmlands webbplats. Länk till annan webbplats.