2019-06-28
människa delar en cigarett i två delar.

Ny tobakslag den 1 juli

Rökning förbjuds på vissa allmänna platser, såsom uteserveringar, från och med 1 juli 2019. Här förklarar vi vad beslutet innebär i Gnesta kommun.

Sedan många år gäller rökförbud inomhus i olika lokaler, däribland i restauranger och på andra serveringsställen samt i andra lokaler dit allmänheten har tillträde. Nuvarande rökförbud inomhus utvidgas genom den nya lagen till att från och med den 1 juli även gälla på vissa allmänna platser utomhus. Om någon trots tillsägelse röker där det råder rökförbud får denne avvisas. De nya platserna är:

  • Uteserveringar.
  • Platser som nyttjas vid kollektivtrafik, exempelvis busskurer och perronger.
  • Inhägnade idrottsplatser. Sådana anläggningar kommer att omfattas av rökförbud oavsett om de används för idrottsarrangemang eller annat, exempelvis konserter och mässor.
  • Lekplatser. Med lekplats avses ett för lek avsett och iordninggjort område med lekredskap, såsom gungor och rutschkanor.
  • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till statliga och kommunala myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso-och sjukvård.

Kommunens ansvar

Kommunen har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna. Det betyder att kommunen ska se till så att den som är ansvarig för rökförbudet gör det som lagen kräver. Om den ansvarige inte gör vad som kan begäras för att se till så att rökförbudet följs kan kommunen vidta åtgärder för att tvinga den ansvarige till det.

Förutom vanliga cigaretter kommer det även vara förbjudet att röka så kallade e-cigaretter, och andra tobaksprodukter på vissa allmänna platser. Så som att inhalera tobak som förångats, exempelvis genom att röka tobak i vattenpipa eller att röka örtprodukter.