2022-02-21
Människor som hämtar vatten från en vattentank vid kris.

Nytt avtal om frivillig resursgrupp

Från 1 januari 2022 har Gnesta kommun tillsammans med Nyköping, Trosa och Oxelösunds kommuner slutit avtal med Civilförsvarsförbundet om frivillig resursgrupp, FRG. Det är ett viktigt tillskott av resurser i kris och kommer stärka kommunens förmåga.

Den frivilliga resursgrupp som upprättas genom avtalet får sina uppdrag av kommunerna och kommer att utgöra en kommungemensam frivillig resurs som kan användas vid kriser och samhällsstörningar. Resursgruppen ska kunna verka i samtliga kommuner.

–Vi har i vår beredskapsplanering sett behovet av att snabbt kunna organisera resurser och förstärka med frivilliga. Det här kommer förenkla för kommunen att starta upp ett arbete i kris och förstärka där vi inte har möjlighet att avvara egen personal. Det kan handla om att bemanna platser dit människor kan komma för att få information, vatten eller värme. Vid stora skogsbränder har vi också sett att frivilliga är ett bra tillskott och gör ett viktigt arbete, säger Erik Bergström, säkerhetssamordnare i Gnesta kommun.

Civilförsvarsförbundets distrikt Södermanland kommer vara samordnare och tillhandahålla frivilligresurser när kommunen behöver. Civilförsvarsförbundet ska också se till att resursgrupperna får grundutbildning.

–Vi kommer att bjuda in representanter för de frivilliga försvarsorganisationerna under våren för att påbörja rekryteringsprocessen och planen är att kunna inleda resursgruppsutbildning efter sommaren, säger Erik Bergström.

Om FRG

I dagsläget har ungefär hälften av landets 290 kommuner en FRG som står beredd att bidra när samhället drabbas av kris och påfrestningar.

FRG är ett avtalsbaserat koncept för att samla frivilliga försvarsorganisationers kompetenser på lokal nivå.

Alla FRG-resurser är utbildade, övade och kvalitetssäkrade genom Sveriges Civilförsvarsförbund.

Läs mer på Civilförsvarsförbundets webbplats. Länk till annan webbplats.