2021-11-19

Personuppgiftsincident anmäld

Gnesta kommun har, enligt gällande rutiner, anmält en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Personuppgiftsincidenten inträffade när Gnesta kommun genomförde en kontroll av datormappar på en server. Där fanns en gemensam mapp med rutiner och andra dokument som var tillgänglig för personal inom Socialförvaltningen.

I denna mapp fanns flera undermappar och vissa av dessa undermappar har innehållit personuppgifter om anställda och brukare.

Gnesta kommun har, helt enligt våra rutiner för personuppgiftsincidenter, anmält händelsen till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Händelsen har utretts och åtgärder har vidtagits. Personuppgifterna finns inte längre tillgängliga för obehöriga.

Vi beklagar incidenten.

Vid frågor eller funderingar om anmälan hänvisar vi till vårt dataskyddsombud Svitlana Jelisic, som kan kontaktas på 0157 - 43 00 45.