2020-10-22

Restriktioner för 70-plussare tas bort

Idag, 22 oktober, tog Folkhälsomyndigheten bort rekommendationerna som gällt för landets 70-plussare och personer i andra riskgrupper. Det här betyder att alla i Sverige får samma ansvar att skydda sig själva och andra.

Ända sedan 1 april har personer över 70 år och andra riskgrupper rekommenderats att begränsa sina kontakter och hålla avstånd till andra människor. Detta har, enligt Folkhälsomyndigheten, minskat sjukligheten och räddat liv.

Orsaken till att restriktionerna nu hävs är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa. Samtidigt har också trycket på sjukvården minskat och landets regioner har nu en helt annan kapacitet att utföra testning och smittspårning.

För att förhindra spridning av covid-19 är det nu särskilt viktigt att vi fortsätter följa de allmänna råden. Tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma om du känner dig bara lite sjuk!