2019-12-18
människor med pratbubblor

Resultat av medborgarundersökning

Hösten 2019 genomfördes medborgarundersökningen i Gnesta kommun. Nu har resultatet kommit. Kommunen får fortsatt högt värde på rekommendation, kommersiellt utbud, fritidsmöjligheter och tillgång till naturen.

Resultat 2019

Gnesta kommun får starka värden på rekommendation, vilket betyder att de svarande hög grad rekommenderar vänner och bekanta att flytta till vår kommun. Värdet är 70 jämfört med resten av landet som får 62.

Även det kommersiella utbudet såsom livsmedelsaffärer, service och andra butiker ger de svarande starkt värde, liksom möjligheten att utöva fritidsaktiviteter såsom tillgång till natur och att utöva fritids- och kulturintressen.

Värdet för tryggheten har gått ner något jämfört med tidigare undersökning 2017. Samtidigt har Gnesta kommun ett högre resultat jämfört med genomsnittsresultatet för landet.

Kommunens olika verksamheter kommer nu analysera resultatet från medborgarundersökningen och ta fram handlingsplaner för att kunna fortsätta jobba med de saker som invånarna tycker kommunen kan bli bättre på.

Bakgrund

Gnesta kommun vill erbjuda kommuninvånarna en så bra verksamhet och service som möjligt. Då är det viktigt att veta vad invånarna tycker om kommunens verksamheter. Det ingår som en del i kommunens ambition att hämta in synpunkter för att kunna förbättra den kommunala verksamheten och motsvara kommuninvånarnas förväntningar.

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför denna undersökning i samarbete med Gnesta kommun ungefär vartannat år. Urvalet var 800 personer i åldrarna 18-84 år och svarsandelen blev i år 50 procent.

Enkäten tog exempelvis upp frågor som; kommunen som plats att bo och leva på, bedömning av skola, äldreomsorg, gator, vägar, möjligheter till inflytande. De uppgifter som har lämnats skyddas av sekretesslagen. I de resultat som redovisas framgår aldrig vad enskilda personer har svarat.

Stort tack

Gnesta kommun vill passa på att tacka alla de kommuninvånare som har svarat på enkäten, resultaten är väldigt viktiga i vårt fortsatta arbete att förbättra kommunens verksamhet.

Vill du läsa mer kan du ladda ner resultatet under relaterad information.