2021-01-18

Samråd om plan för räddningsinsats

Mellan 18 januari och 14 februari 2021 kan du lämna synpunkter på den kommunala planen för räddningsinsats vid Sevesoanläggningar eller farliga verksamheter.

Enligt lag ska allmänheten få möjlighet att lämna synpunkter på den kommunala planen för räddningsinsats vid Sevesoverksamheter på den högre kravnivån. Sörmlandskustens räddningstjänst har dock valt att uppföra en kommunal plan som både omfattar Seveso- och farliga verksamheter och allmänheten har därmed möjlighet att lämna synpunkter på hela planen.

På Sörmlandskustens räddningstjänst webbplats hittar du planen i sin helhet och information om hur du lämnar synpunkter.