2020-05-11
bild på skyddsutrustning för hantering av coronasmitta

Skyddsutrustning mot smittspridning

Hur arbetar Gnesta kommun med att hindra smittspridning av coronaviruset i sina verksamheter? Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), berättar om smittskyddsrutiner och om hur läget är med skyddsutrustning i Gnesta kommun.

– Inom vård och omsorg är vi vana att jobba med smittskydd. Att följa basala hygienrutiner är grunden i allt vårdande arbete eftersom det hindrar all sorts smitta, även coronaviruset. Det vill säga att tvätta händerna och sprita händerna, att använda arbetskläder och skyddskläder. Vid misstänkt coronasmitta använder vi även skyddsutrustning som en komplettering, berättar Birgitta Larsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Hur ser tillgången på personlig skyddsutrustning ut i Gnesta kommun?

– Vi har den skyddsutrustning som rekommenderas - handskar, plastförkläden, munskydd och visir. Vi får leveranser från våra ordinarie leverantörer och från Socialstyrelsen och bevakar frågan om skyddsutrustning noga.

Vad består skyddsutrustningen av?

– Den består av handskar, plastförkläde, munskydd och visir. Plastförklädet är för engångsbruk och kastas direkt efter besöket. Munskyddet används tillsammans med visir. Visiret kan användas flera gånger och spritas mellan användningarna. Skyddsutrustningen är ett komplement till de basala hygienrutinerna som personalen följer vid alla besök hos både friska och sjuka patienter.

När används den här skyddsutrustningen?

– Vi använder skyddsutrustning när en brukare/patient visar symtom som skulle kunna vara covid-19 eller hos en brukare/patient som har bekräftad covid-19. Hos brukare som inte visar symtom använder vi inte den här särskilda skyddsutrustningen. Det är viktigt att vi använder rätt utrustning i rätt situation.

Vilka är dina arbetsuppgifter som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)?

– Den medicinskt ansvariga sjuksköterskans (MAS), roll är att se till att den kommunala hälso- och sjukvården följer gällande lagar och regler. Mitt uppdrag består bland annat av att ta fram riktlinjer och rutiner att arbeta efter, att följa upp hur dessa följs och att utreda avvikelser. Jag informerar också socialnämnden om kvaliteten inom de olika verksamheterna.