2023-03-07
Plogbil på snötäckt väg.

Snöoväder på gång – orange varning!

Ett kraftigt snöoväder drar under tisdagen in över kommunområdet via Götaland och Svealand och beräknas hålla i sig till onsdag eftermiddag.

SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) varnar för strömavbrott och trafikstörningar och har utfärdat en orange varning för norra Götaland, östra Svealand och norra Skåne.

Enligt SMHI kan det falla 15 centimeter, och lokalt upp till 25 centimeter, snö i kombination med en frisk ostlig vind som vrider sig mot nord eller nordväst. En orange varning innebär mycket begränsad framkomlighet på vägar, särskilt i öppna landskap, med förseningar inom buss och tågtrafik. Det är sannolikt med strömavbrott i områden med luftburna ledningar, vilket även kan påverka mobilnätet.

Inför eventuellt strömavbrott kan du förbereda dig genom att bland annat fylla upp kärl med dricksvatten hemma och ha filtar och annat varmt till hands om temperaturen blir låg. Om du behöver resa under det närmaste dygnet kan du planera med tanke på förseningar och stopp i trafiken samt till exempel se över att din bil är förberedd och utrustad för kallt och halt väglag.

Läs aktuell information om snöovädret på SMHIs webbsida. Länk till annan webbplats.

Snöröjning i kommunområdet

Vid stora mängder snö ber vi om tålamod gällande snöröjningsarbetet, framför allt om det fortfarande snöar. Vid snöröjning prioriteras centrum, gång- och cykelvägar samt backar i inom tätorterna Gnesta, Björnlunda, Stjärnhov och Laxne. Övriga områden plogas och sandas när det har snöat färdigt.

Trafikverket är vägansvarig för följande vägsträckor:

  • Väg 57, genom kommunen.
  • Väg 873 och 223, som går till och genom Laxne.
  • Mariefredsvägen från rondellen och norrut, väg 867.
  • Stationsvägen i Björnlunda.
  • Kyrkvägen och Mejerivägen i Stjärnhov.

Läs om snöröjning och halkbekämpning i kommunen på vår webbsida. Länk till annan webbplats.