2022-11-08
Johan Skeppstedt

Tillförordnad förvaltningschef utsedd

Från och med igår 7 november är Johan Skeppstedt tillförordnad chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Den tidigare förvaltningschefen Eva Lönnelid slutade den 31 oktober efter en tids förhandling. Kommunen kommer inom kort påbörja en rekrytering av en ny förvaltningschef. Under den tid rekryteringen pågår har Johan Skeppstedt fått uppdraget som tillförordnad förvaltningschef.

— Johan Skeppstedt arbetar idag på barn- och utbildningsförvaltningen och är väl insatt i förvaltningens uppdrag i sin roll som chef för kvalitet och elevhälsa. Jag har ett stort förtroende för att han kommer att leda förvaltningen väl under den tid som rekrytering av ny förvaltningschef pågår säger Anders Axelsson, kommunchef.

Johan är varken ny i kommunen, eller till barn- och utbildningsfrågor. Hans drivkraft har under lång tid varit att bygga ett hållbart och välmående samhälle genom utbildning och har under en tid arbetat med utvecklingsprocesser i kommunens skolor där han har sett mycket positivt hända.

— För mig är det viktigt att vi fortsätter den positiva utveckling som just nu sker inom verksamheter, säger Johan Skeppstedt.

Utifrån att bibehålla den redan utsatta riktningen har han tackat ja till att, under rekryteringen av ny förvaltningschef, inta rollen som tillförordnad förvaltningschef

— Utifrån det känns det mycket inspirerande att tillsammans med all personal i förvaltningen göra så att både människor och kunskap kan fortsätta växa avslutar Johan Skeppstedt.