2019-06-24
Pratbubblor med frågetecken och utropstecken

Tyck till och påverka

Vi tycker att dina erfarenheter och synpunkter är viktiga och vi vill ha en bra dialog med dig som bor och verkar i vår kommun. Vi har byggt en ny e-tjänst med namnet Tyck till och påverka där du bland annat kan framföra dina synpunkter, göra en felanmälan och lämna ett e-förslag.

Du har tidigare kunnat lämna synpunkter, felanmälan och ge förslag på enkelt avhjälpt hinder. I denna nya e-tjänst, se relaterad info, har vi skapat möjligheter för dig som invånare att ha en dialog med oss i kommunen om dina ärenden. Det som är helt nytt är möjligheten att lämna e-förslag och rösta på förslag inlämnade av någon annan.

E-tjänstens innehåll

  • Synpunkt, klagomål eller beröm
  • Enkelt avhjälpt hinder
  • Felanmälan
  • Lämna e-förslag
  • Rösta på ett e-förslag