2024-06-05

Tyck till om lekparker i Gnesta centralort

Hur vill du att Thuleparken och Frösjöstrands lekparker ska se ut? Nu vill vi ha in synpunkter från barn och unga i kommunen. Fyll i vår enkät senast den 7 juli.

Varje år besiktas lekparkerna i kommunen. Behovet av renovering och utbyte av nuvarande lekutrustning varierar för de olika lekplatserna. I år ska Gnesta kommun rusta upp Thuleparken och Frösjöstrands lekparker.

Nu vill vi ha kommuninvånarnas förslag på hur vi skulle kunna göra parkerna ännu mer trivsamma och roliga att vara i. Saknar du till exempel någon lekutrustning eller annan funktion i parkerna? Du kan också lämna synpunkter på andra lekparker i kommunen.

Svara på enkäten

Skicka in dina synpunkter genom vår enkät senast den 7 juli och uppmana gärna barn och unga i din närhet att komma med förslag. Enkäten innehåller två frågor.

Till enkät om lekparker Länk till annan webbplats.

Du kan också skanna QR-koder som finns uppsatta i Thuleparken och Frösjöstrands lekpark för att komma till enkäten.

Renovering och upprustning av lekplatser

Gnesta kommun har uppdraget att ta fram planer för underhåll och investeringar för våra kommunala anläggningar. Dessa planer ska på sikt leda till en bättre samordnad planering och dessutom ge dig som invånare en tydligare bild av när och hur våra lekparker kommer att renoveras.