2021-02-02
Bild på spruta och en dos vaccin mot covid-19

Vaccination med dos två har börjat

Idag, 2 februari, fick boende på Ekhagen den andra dosen vaccin mot covid-19. Vaccinationen för personer med hemtjänst och hemsjukvård har påbörjats men på grund av brist på vaccin finns det just nu inga bokningsbara tider.

28 av 30 boende på Ekhagens äldreboende plus viss personal får idag sin andra, och sista, spruta mot covid-19. Denna vecka får även boende och viss personal på Strandhagen den andra sprutan.

Efter den andra dosen tar det ungefär en till två veckor innan kroppen har byggt upp ett fullgott skydd mot sjukdomen covid-19. Men eftersom smittan fortfarande kan spridas är det viktigt att vi fortsätter tvätta händerna, stanna hemma vid symtom och hålla avstånd.

Personer med hemtjänst och hemsjukvård

Vaccineringen mot covid-19 för personer med hemtjänst eller hemsjukvård, och vuxna som bor med dem, samt för personer över 90 år påbörjades vecka 3 i Gnesta kommun.

Eftersom tillgången på vaccin är begränsad, är alla tider för vaccination just nu fullbokade. Nya tider kommer vara bokningsbara inom kort, förhoppningsvis i slutet av denna vecka. Du som är över 90 år kan fortfarande skicka in din blankett som du fått hemskickad så får du en tid när vårdcentralen fått tillgång till fler doser.

Vaccinering av medarbetare

Vård- och omsorgspersonal som arbetar med patientnära omvårdnad inom äldreomsorgens verksamheter (särskilt boende, hemtjänst och hemsjukvård) har fått erbjudande om vaccinering. Vaccinationen kommer att genomföras av regionen när tillräckligt vaccin finns tillgängligt.

Vaccinering av övriga grupper

Det är Region Sörmland som ansvarar för vaccineringen mot covid-19 i länet, utifrån den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Alla invånare i regionen kommer att få veta när, var och hur vaccination mot covid-19 ska ske, men i dagsläget finns det ingen detaljerad information. Det är tillgången till vaccin som avgör hur snabbt det går att erbjuda vaccinet till övriga grupper i samhället.

Planeringen för vaccineringen av övriga grupper pågår för fullt. I Gnesta kommun kommer vaccineringen ske i Gnestahallen (tennishallen).

Mer information

Läs mer om vaccination mot covid-19 för dig som har hemsjukvård eller hemtjänst på gnesta.se
Läs mer om vaccination mot covid-19 för dig som har hemsjukvård eller hemtjänst på 1177. Länk till annan webbplats.
Läs mer om vaccination mot covid-19 på 1177. Länk till annan webbplats.
Frågor och svar om vaccination mot covid-19 på 1177. Länk till annan webbplats.