2020-12-30
En människa får en spruta i överarmen av en person som bär sjukvårdskläder och skyddshandskar.

Vaccination mot covid-19

Just nu pågår förberedelser inför vaccination mot covid-19. Nästa vecka påbörjas vaccination av äldre på kommunens särskilda boenden.

Det är Region Sörmland som har det övergripande ansvaret för vaccination mot covid-19 i Södermanlands län och samordnar arbetet med kommunen. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens nationella prioriteringsordning för vaccination, vilket innebär att äldre på kommunens särskilda boenden kommer att prioriteras först. Vaccinationen drar igång under vecka 1, under förutsättning att planerade leveranser kommer. Berörda personer har fått information om att ge sitt samtycke till vaccination.

Vaccinationen på våra boenden utförs av sjuksköterskor inom äldreomsorgen med stöd av ett vaccinteam från vårdcentralen Gnesta. Teamet kan bistå med att ordinera, stödja vid hantering av vaccinet, registrera i vaccinregister och svara på medicinska frågor.

Från vecka 3 och framåt planeras för att starta vaccinering av personer med hemsjukvård och hemtjänst. Läs mer på Region Sörmlands webbplats.länk till annan webbplats

Tillgången till vaccin avgör hur snabbt det går att erbjuda vaccinet till övriga grupper i samhället. Den nationella målsättningen är att alla personer över 18 år ska erbjudas vaccination mot covid-19.

Läs frågor och svar på vår samlingssida med coronainformation.