2019-04-02
Bild på enhetschefen för servicecenter

Kristina Karlsson, enhetschef för Servicecenter

Välkommen till Servicecenter

Till Servicecenter kan du ringa eller mejla när du har en fråga till kommunen eller behöver hjälp med ett ärende.

Nu har kommunens nya servicecenter öppnat. Servicecenter är en sammanslagning av medborgarkontoret, kommunens växel och den tekniska kundtjänsten. Genom att samla kommunens serviceverksamheter under ett telefonnummer vill vi göra det enklare att bo och verka i Gnesta kommun.

Hur kontaktar jag Servicecenter?

Du kan ringa, mejla eller besöka oss när du har en fråga om kommunens verksamheter eller behöver hjälp med ett ärende. Vi finns vid Strömmentorget, i samma lokaler som biblioteket.

Hur hanteras min fråga?

När du kontaktar Servicecenter försöker vi ge dig svar på din fråga eller hjälpa dig med ditt ärende direkt. Om kommunvägledaren på Servicecenter inte kan svara dig, eller om frågan gäller ett känsligt ärende, skickar vi vidare den till en handläggare i den verksamhet som frågan gäller.

Välkommen!