2018-12-17

Vi hissar flaggan för demokratin

bild på svenska flaggan

Vad är det som kännetecknar en demokrati? Jo, att alla människor har samma värde och ska vara lika inför lagen. Idag är det 100 år sedan då riksdagens båda kamrar fattade beslut om allmän och lika rösträtt. Det betydde att både kvinnor och män fick rösta i både lokala och nationella val.

År 1918 gick de konservativa i landet med på en rösträttsreform efter påtryckningar från liberaler och socialdemokrater. Rösträtt baserad på inkomst avskaffades, kvinnor fick rösträtt i kommunalvalet och kunde därmed bli valda.

För att fira 100-årsminnet av demokratins genombrott har Sveriges Riksdag beslutat att göra den 17 december 2018 till en tillfällig allmän flaggdag. I och med det så flaggar vi idag utanför kommunhuset i Gnesta.

Bakgrund

1909 fattade riksdagen beslut om allmän rösträtt för män. Rösträttsåldern var 24 år och det krävdes genomförd värnplikt och att väljaren betalat sin skatt. Den moderna demokratin fick sitt genombrott i Sverige mellan 1918-1922. Valet 1921 var det första då både kvinnor och män hade allmän och lika rösträtt.

Senast publicerad 2018-12-17