2024-05-20

Vi mäter med drönare

Under vecka 21 flyger kommunen med drönare över centrala Gnesta för att utbildas i 3D-modeller och ortofoton. Inga identifierbara personer kommer att synas på bilderna.

Under vecka 21 utbildas fjärrpiloter från Gnesta kommun i att skapa 3D-modeller, punktmoln och ortofoton med drönare. Det innebär att vi kommer att flyga med drönare över centrala Gnesta under veckan.

Varför flyger kommunen med drönare?

Syftet med drönarflygningar är att exempelvis dokumentera vid fastighetsinspektioner och bygglovsärenden. I takt med att Gnesta växer kan vi med hjälp av drönare ta fram bildmaterial som ökar möjligheterna till insyn och skapar förståelse för detaljplaneprocessen och för hur byggnationer påverkar närmiljön och den enskildes intressen.

Vilka får flyga kommunens drönare?

Fjärrpiloterna har utbildning i flygsäkerhet och flygteknik och innerhar drönarkort.

När vi flyger drönare bär fjärrpiloten alltid väst med kommunens logotyp samt med texten UAS-pilot.

Vilka syns på bilderna?

Drönaren flyger på en höjd på cirka 50–120 meter vilket gör det mycket svårt att identifiera individer på bilderna. Alla bilder kontrolleras innan de publiceras, så att inga identifierbara personer syns.