2019-01-23

Angående vattnet i Stjärnhov

Vi har fått in synpunkter på vattenkvalitén i Stjärnhov och vi jobbar med att förbättra vattenkvalitén på lång sikt.

Flera åtgärder är planerade, inom kort bland annat byte av filter och rengöring av pumpar i vattenverket.

Det har gjorts provtagningar, som inte visar på några mikrobiologiska anmärkningar, men däremot ett visst förhöjt järnvärde. Det kan medföra missfärgningar, som inte är farligt i sig även om det kan göra att vattnet blir missfärgat. Vi ber om ert tålamod.