2023-08-14
Kartbild med vägsträckan mellan Gnesta och Lästringe markerad.

Asfaltering av väg 224

Tisdag den 15 augusti startar asfaltering av sträckan mellan Gnesta och Lästringe på väg 224. Arbetet beräknas vara klart fredag den 18 augusti.

Det aktuella asfaltsarbetet innebär att det läggs ett slitlager uppe på det bindlager som lagts på sträckan tidigare. Entreprenör är PEAB.

Det kommer att gå att köra på sträckan under tiden för asfalteringen, men viss väntetid kan förekomma.