2019-09-04

Åtgärdande av döda träd längs Thulegatan och Torggatan

Under närmaste tiden kommer döda träd att tas bort för att ersättas med nya.

Gnestahem har uppmärksammat att ett mindre antal rönnar längs Thulegatan, Torggatan samt på parkeringen mellan Elektron och Brandstationen har dött. Dessa träd kommer att tas ned och ersättas med nya rönnar eller oxlar. Träden är små så någon fara vid nedtagningen befaras inte, men som alltid, gå inte nära vid själva fällögonblicket