2022-08-30
Kartbild över avstängda vägar i Stjärnhov och Björnlunda

Avstängda vägar i Björnlunda och Stjärnhov

Trafikverket rustar upp järnvägen i Björnlunda och Stjärnhov genom att byta ut spårväxlarna.

Avstängda vägar

I samband med arbetet kommer Kyrkvägen - Mejerivägen i Stjärnhov att vara avstängd under perioden 16-19/9.

I Björnlunda kommer Ekvägen vid järnvägskorsningen att vara avstängd under perioden 23-26/9.

För mer information läs på Trafikverkets hemsida

Om du har några frågor om arbetet, eller vill veta mer om detta kan du gå in och läsa på Trafikverkets hemsida, se relaterad information.