2023-07-04
foto på ett rött dass med två dörrar. Med skogen som bakgrund.

Avstängning av dass vid Klövetbron

Dasset vid Kanotledens rastplats vid Klövsundet/Klövetbron stängs tills att den nya bron är på plats. Dasset stängs för att slam- och sopbilar har svårt att ta sig till platsen för tömning.

Med anledning av att Trafikverket stängt bron över Klövsundet så har slam- och sopbilar problem med att ta sig till dasset för tömning. Därför kommer dasset vid "Klövetbron" att stängas tills att den nya bron är på plats.

Det finns fortfarande möjlighet att slänga mindre mängd skräp vid platsen.

Aktörer och kanotister är informerade

Gnesta kommun har även affischerat vid de flesta av kanotledens rastplatser inom kommunen för att sprida informationen om avstängningen till samtliga kanotister som färdas längst kanotleden. I syfte att kanotisterna ska ges möjlighet att planera paddelturen efter de nya förutsättningarna.

Även markägare och aktörer är informerade.

Det finns andra dass längst kanotleden inom Gnesta kommun som är öppna:

● Marvikarna
● Övre Marvikarna (vid lyftet till Klämmingen)
● Laxnebadet
● Solbacken (direkt efter Klövetbron)
● Klämmingsbergsbadet
● Frösjöstrand
● Sillen
● Sörby

Tänk på allemansrätten - inte störa, inte förstöra!

När vi vistas i naturen är det viktigt att också vara rädd om naturen.

Allemansrätten är något unikt för Sverige men rätten måste också vårdas av samtliga som besöker naturen. Naturvårdsverket har mer information om allemansrätten och vad som gäller när du vistas ute i naturen: www.naturvardsverket.se/allemansratten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.