2020-12-04
Tecknat utropstecken med gul bakgrund

Begränsad framkomlighet Björnlunda

Vi ska byta ut pumpstationen vid Kyrkgärdet i Björnlunda, som ligger mellan väg 57 och Kyrksjön. I samband med arbetet är det delvis begränsad framkomlighet på gång- och cykelbanan, som går från Humlevägen bort mot Björnlunda kyrka.

Arbetet har påbörjats och innefattar schaktning kring befintlig pumpstation. Därför kan transporter av material bort från pumpstationen till badplatsen förekomma. Därefter ska en ny pumpstation med överbyggnad monteras.

Det är Aquasvea som utför arbetet och det planeras att pågå under december månad 2020.

Det kommer att gå att passera arbetsområdet, men framkomligheten på gång- och cykelbanan kommer att delvis begränsas under tiden som arbetet pågår.

Vi hoppas på överseende med detta och ber om ursäkt för eventuella besvär det medför.

Har du frågor om projektet, kan du kontakta vår projektledare Mikael Tjulin eller Aquasveas projektledare Daniel Ellis, se kontaktuppgifter.