2018-11-29

Begränsad framkomlighet Mariefredsvägen

Kartbild över Mariefredsvägen med svarta linjer där arbetet kommer att pågå

Svarta linjer utmed Mariefredsvägen inom vilken sträcka arbetet kommer att pågå

Måndagen den 3 december påbörjas vägarbeten på Mariefredsvägen och det kommer att bli begränsad framkomlighet under en period. Ett körfält kommer alltid att vara öppet.

Bland annat så kommer en större dagvattenkulvert som korsar vägen att bytas ut och gång- och cykelväg och trottoar byggs ut längs vägens bägge sidor.

Arbetena beräknas vara klara under våren 2019.

Senast publicerad 2018-11-29