2021-02-22
Symbol för grävarbete

Begränsad framkomlighet på Östra Storgatan

Från och med idag, måndag 22 februari, kommer delar av körfälten på Östra Storgatan vara avstängda. Detta på grund av att vi lagar läckor på dricksvattenledningar.

Vi har nu påbörjat arbetet med att laga de läckor på dricksvattennätet som uppmärksammades i slutet av förra veckan. Arbetet innebär att vi stänger delar av Östra Storgatan. Dels stäckan mellan Ådahlsvägen och Snäckgatan samt i höjd med Bryggeriholmen.

Trafiken kommer inte vara helt avstängd men arbetet innebär begränsad framkomlighet.