2021-12-17
Symbol för grävarbete

Begränsad framkomlighet på Östra Storgatan

Från och med söndagen den 19 december, kommer det ett körfält på Östra Storgatan, i höjd med Östra Storgatan 60-62, att vara avstängt. Detta på grund av att vi ska laga en vattenläcka på ledningsnätet.

Gång- och cykelbanan kommer att vara helt avstängd i höjd med arbetet. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till trottoaren på andra sidan Östra Storgatan.

Vägen kommer inte att vara helt vara helt avstängd för biltrafikanter, men arbetet innebär begränsad framkomlighet, då endast ett körfält kommer att vara öppet.