2020-07-01
Symbolbild för vägarbete

Begränsad framkomlighet Tingshusgatan - Västra Storgatan

Måndag den 6 juli till onsdag den 8 juli utförs vägarbete vid korsningen Tingshusgatan och Västra Storgatan

Vi ska lägga om asfalten i korsningen, under arbetet kommer framkomligheten att vara begränsad. Arbetet beräknas vara färdigt under onsdag den 8 juli.