2019-02-28
Bild på överkryssad vattenslang

Bevattningsförbudet gäller fortfarande

I Gnesta, Laxne och Stjärnhov är det fortfarande bevattningsförbud för de som har kommunalt vatten. Grundvattennivåerna är fortsatt mycket låga.

Bevattningsförbudet för de med kommunalt vatten i tätorterna infördes den 23 juli 2018.

Gnesta, Laxne och Stjärnhov får sitt dricksvatten ifrån grundvattentäkt. Grundvattennivåerna är fortsatt mycket låga. Den nederbörd som har kommit har inte varit tillräckligt för börja fylla upp nivåerna igen.

I Björnlunda hävdes bevattningsförbudet i början av november 2018, då Björnlunda får sitt dricksvatten ifrån en ytvattentäkt (sjö) och inte ifrån en grundvattentäkt.

Vi vill att ni fortsätter tänka på hur ni använder dricksvattnet då grundvatten är en resurs vi behöver vara rädda om.

Vill du läsa mer om bevattningsförbud och tips för att spara vatten, se relaterad info.