2019-02-05

Bortforsling av snö tisdag kväll 

Bild på snöhög och grävskopa som gräver i snön

Under kvällen, tisdagen den 5 februari, kommer vi forsla bort snö från främst Västra Storgatan.

Det kan även bli aktuellt med att forsla bort snö ifrån andra gator under kvällen/natten. I samband med arbetet kommer det att bli begränsad framkomlighet.

Vi började igår, måndagen den 4 februari, arbetet med att ta bort snövallar och snöhögar utmed våra gator, gång- och cykelbanor samt trottoarer.

Utmed vissa gator och i en del områden behöver detta arbete ske sena kvällar eller tidiga morgnar.

Vänligen respektera tillfällig avspärrningar och parkeringsförbud, så underlättar du bortforslingen av snön.

Senast publicerad 2019-02-05