2021-10-22

Bron vid Stjärnhovs vattenverk är trasig

En skada har upptäckts på bron som leder till Stjärnhovs vattenverk. Bron är nu avstängd för trafik till dess att bron är besiktigad.

Under fredagsmorgonen, den 22 oktober, rapporterades en skada på bron som leder till Stjärnhovs vattenverk (Nässelstavägen). Varningsskyltar sätts ut under förmiddagen och en besiktning av bron kommer att genomföras på måndag den 25 oktober.

Till dess att bron är besiktigad och skadan åtgärdad är bron avstängd för trafik. Även gångtrafik avrådes till dess att bron är besiktigad