2022-08-19
Rött streck avser avstängd sträcka utmed Sigtunaån

Byte avloppsledning Sigtunaån

Under sommaren har det varit begränsad framkomlighet på en del av åpromenaden utmed Sigtunaån i Gnesta. Detta för att vi bytt ut en del av avloppsledningen i Sigtunaån. Rörtryckning har nu skett med positivt resultat och gångstråket är nu återigen öppet.

Uppdatering 19 augusti klockan 14.30: Rörtryckning av den nya spillvattenledningen vid Sigtunaån är nu genomförd med godkänt resultat. Inkoppling och vidare entreprenad utförs i ett senare skede. Gångstråket är återigen öppet.

Uppdatering 7 juli klockan 15.27: Det går från och med idag till och med den 7 augusti att ta sig fram, med begränsad framkomlighet, på åpromenaden mellan Visbohammarsvägen och Ågatan.

Vecka 32 stängs det av igen, då det är dags för återställning.

Nyhet 27 juni 15:27: Vi kommer att lägga ner en ny spillvattenledning jämte Sigtunaån, som ska ersätta den befintliga som nu ligger i ån.

Arbetet planeras att utföras under juni - september, med avbrott för semester.

Begränsad framkomlighet på åpromenaden

I samband med arbetet är det avstängt på åpromenaden mellan Visbohammarsvägen och Ågatan, se röd markering på bilden ovanför.

Arbetet kommer inte påverka dig som ska paddla eller åka båt på Sigtunaån.

Vid frågor om arbetet

Om du har några frågor om arbetet, går det bra att kontakta vår entreprenör direkt, se kontaktinformation.