2022-10-06
Kartbild där Mariefredsvägen i Gnesta är utritad

Byte dricksvattenledning Mariefredsvägen

Inkoppling av en ventil på vattenledningsnätet på Mariefredsvägen är färdigt. Alla fastigheter ska nu ha vatten igen.

Uppdatering 6 oktober klockan 13.10: Inkopplingen blev klar strax efter klockan 12, torsdagen den 6 oktober. Vattnet är påsläppt igen, det kan vara missfärgat i början. Det hjälper oftast att spola i kranarna i 10-15 minuter för att få bort missfärgningen.

De utställda vattentankarna tas bort under torsdag eftermiddag.

Uppdatering 5 oktober klockan 11.00: Inkoppling av en ventil på vattenledningsnätet på Mariefredsvägen kommer att göras under torsdagen den 6 oktober. I samband med detta kommer ett flertal fastigheter att bli utan vatten.

Vattnet kommer att stängas av till berörda fastigheter från klockan 08.30 på torsdagen. Arbetet beräknas vara klart under dagen.

Berörda fastigheter är alla till höger om Mariefredsvägen och norr om järnvägen samt fyra fastigheter på Bergåkravägen.

Vattentankar kommer att ställas ut vid Strandhagens äldreboende och vid Förskolan Sjöstugan. Tappa gärna upp ditt dagsbehov av vatten innan avstängning sker.

Uppdatering 4 oktober klockan 14.30: Onsdagen den 5 oktober ska inkoppling av en vattenledning ske i korsningen Mariefredsvägen - Margretedalsvägen. I samband med detta kommer en fastighet att bli utan vatten. Inkoppling av en vattenledning i korsningen Mariefredsvägen - Margretedalsvägen kommer att göras under onsdagen den 5 oktober. Vattnet kommer att stängas av till Margretedalsvägen 9 från klockan 08.00 på onsdagen. Arbetet beräknas vara klart under dagen.

Uppdatering 6 september klockan 14.00: En större avvikelse har inträffat när det gäller arbetet med bytet av drickvattenledningen på Mariefredsvägen. Detta gör att arbetena försenas 3-4 veckor, och nu beräknas pågå fram till vecka 44.

I arbetet med bytet av dricksvattenledningen på Mariefredsvägen har det upptäckts att ledningsmaterial under järnvägen är av segjärn vilket kräver avsevärt mycket större kraft att spräcka än gjutjärn. För att inte skada övriga anläggningar har vi därför beslutat att inte spräcka den. Istället kommer schaktning utföras i större omfattning. Under järnvägen kommer ledningen dras ut ur befintligt skyddsrör, kapas och avlägsnas innan nytt rör kan träs in. Detta kommer också medföra konsekvenser för gång- och cykelbanan som helt behöver tas i anspråk under vecka 38 till 42.

Nyhet 25 augusti klockan 16.00: Efter ett sommaruppehåll fortsätter nu arbetet med bytet av dricksvattenledningen i Mariefredsvägen. Arbetena beräknas pågå fram till vecka 40.

Under arbetena kan vattentrycket vara något lägre än normalt för fastigheter norr om järnvägen. Vägen kommer att vara farbar men med begränsad framkomlighet. Har du frågor är du välkommen att kontakta vår entreprenör NCC, se kontakt.

Under inkopplingarna kan vissa fastigheter komma att bli helt utan vatten. Berörda fastighetsägare kommer då att kontaktas av entreprenören.

Berörda fastigheter

Vi har skickat sms till de fastigheter som kommer att beröras av detta. Fick du inte ett sms om driftstörningen? Gå in och registrera ditt mobilnummer eller din e-postadress för att i framtiden ta emot sms. För att komma till registreringen, se relaterad information.

Vi är fortsatt tacksamma för att ni begränsar er hastighet i området.