2022-09-06
Kartbild där Mariefredsvägen i Gnesta är utritad

Byte dricksvattenledning Mariefredsvägen

En större avvikelse har inträffat när det gäller arbetet med bytet av drickvattenledningen på Mariefredsvägen. Detta gör att arbetena försenas 3-4 veckor, och nu beräknas pågå fram till vecka 44.

Uppdatering 6 september klockan 14.00: I arbetet med bytet av dricksvattenledningen på Mariefredsvägen har det upptäckts att ledningsmaterial under järnvägen är av segjärn vilket kräver avsevärt mycket större kraft att spräcka än gjutjärn. För att inte skada övriga anläggningar har vi därför beslutat att inte spräcka den. Istället kommer schaktning utföras i större omfattning. Under järnvägen kommer ledningen dras ut ur befintligt skyddsrör, kapas och avlägsnas innan nytt rör kan träs in. Detta kommer också medföra konsekvenser för gång- och cykelbanan som helt behöver tas i anspråk under vecka 38 till 42.

Nyhet 25 augusti klockan 16.00: Efter ett sommaruppehåll fortsätter nu arbetet med bytet av dricksvattenledningen i Mariefredsvägen. Arbetena beräknas pågå fram till vecka 40.

Under arbetena kan vattentrycket vara något lägre än normalt för fastigheter norr om järnvägen. Vägen kommer att vara farbar men med begränsad framkomlighet. Har du frågor är du välkommen att kontakta vår entreprenör NCC, se kontakt.

Under inkopplingarna kan vissa fastigheter komma att bli helt utan vatten. Berörda fastighetsägare kommer då att kontaktas av entreprenören.

Berörda fastigheter

Vi har skickat sms till de fastigheter som kommer att beröras av detta. Fick du inte ett sms om driftstörningen? Gå in och registrera ditt mobilnummer eller din e-postadress för att i framtiden ta emot sms. För att komma till registreringen, se relaterad information.

Vi är fortsatt tacksamma för att ni begränsar er hastighet i området.