2022-05-17
Karta som visar aktuell sträcka av Mariefredsvägen där vattenledningen ska bytas ut

Byte dricksvattenledning Mariefredsvägen

Under perioden maj till oktober kommer det att bli begränsad framkomlighet på Mariefredsvägen i Gnesta.

Uppdatering 17 maj klockan 10.20: Arbetet, som utförs i etapper, kommer att starta denna vecka i korsning Mariefredsvägen - Västra Storgatan och på grönytan i anslutning till Västra Storgatan.

Trafiken kommer att signalregleras med trafikljus.

Om du ska till och från centrala Gnesta via västra rondellen, välj om möjligt annan väg.

TA-plan för korsningen Mariefredsvägen - Västra Storgatan

Klicka på bilden för att få upp en större bild

Uppdatering 9 maj klockan 13.08: Under arbetena kan vattentrycket vara något lägre än normalt för fastigheter norr om järnvägen.

Nyhet 9 maj 11:26: VA-enheten ska genom entreprenören NCC förnya dricksvattenledningen i Mariefredsvägen.

Vi har de senaste åren haft ett flertal vattenläckor på den befintliga ledningen. Därför har vi nu beslutat att byta ut ledningen på sträckan enligt kartbilden.

Vägen kommer att vara farbar men med begränsad framkomlighet.

Mer information kommer att publiceras löpande.

Har du några frågor går det bra att kontakta vår entreprenör direkt, se kontaktinformation.