2024-06-13

Del av Järnvägsgatan stängs av tillfälligt

Måndag den 17 juni börjar vi med brunnsarbetet på Järnvägsgatan 5–21. Under tiden arbetet pågår kommer vägen att vara avstängd för all biltrafik.

Måndag den 17 juni fram till torsdag den 20 juni kommer Järnvägsgatan 5–21 i centrala Gnesta att vara avstängd för all biltrafik. Avstängningen beror på att två gatubrunnar ska bytas ut inför kommande asfalteringarbete.