2020-11-24
Tecknat utropstecken med röd bakgrund

Driftproblem vid Gnesta avloppsreningsverk

För ett par veckor fastnade en ventil i öppet läge i Gnesta avloppsreningsverk, vilket ledde till en störning i det biologiska reningssteget.

Eftersom det handlar om levande mikroorganismer som behöver återbildas tar det några veckor innan reningsprocessen fungerar som vanligt igen.

Driftstörningen innebär, förutom försämrad rening, slamflykt. Det innebär att slam flockar sig och flyter upp till ytan i verket eller i ån. Då slammet är poröst och lätt löser upp sig är det svårt att fånga upp.

VA-enheten arbetar intensivt för att processen ska återhämta sig så snabbt som möjligt.