2024-06-25

Driftstörning i reningsverk åtgärdad

Den tidigare driftstörningen av avloppsreningsverket i Gnesta är nu lokaliserad och åtgärdad. Reningsverket beräknas återgå till normaldrift inom kort.

Uppdaterad information 25 juni klockan 14.00

Driftstörningen vid avloppsreningsverket i Gnesta tätort har identifierats och åtgärdats. Reningsverket beräknas återgå till normaldrift inom kort.

Servicemeddelande 18 juni

Felsökning av en driftstörning i avloppsreningsverket pågår. Störningen kan ge vattnet förändrad färg och lukt.

Vi har för närvarande en pågående driftstörning vid Gnesta avloppsreningsverk. Felsökning pågår och vi hoppas kunna avhjälpa problemet inom kort, men det finns i nuläget ingen prognos för när problemet kan vara löst.

Driftstörningen kan ge vattnet från verket ett brunaktigt utseende och förändrad lukt.

Texten uppdateras när vi har mer information.