2023-05-09
Avstängd studsmatta i Thuleparken där fallskyddsplatta saknas

Fallskyddsplatta på vift

Tyvärr har en fallskyddsplatta försvunnit ifrån Thuleparkens lekplats under helgen den 6-7 maj. Fallskyddsplattorna är specialbeställda och svåra att ersätta.

Vi har därför stängt av en studsmatta i Thuleparken, då den för närvarande inte är säker för barn att leka på.

Om du har sett fallskyddsplattan ber vi dig kontakta Ben Alexander, arbetsledare på gatuenheten, se kontaktuppgifter.