2023-03-02
Tecknad checksymbol i ruta med blå bakgrund

Fjärravläsning av digitala vattenmätare

Under 2023 ska vi komma i gång med fjärravläsning av vattenmätare, för dig som har en digital mätare uppsatt. Avläsning sker genom att VA-personalen åker förbi med bil i närheten och samlar in mätvärden från mätarna via radio.

Idag har vi strax över femhundra digitala mätare som går att fjärravläsa. Redan nu under februari månad har vi fått in fjärravläsningar för ett fåtal digitala mätare. Avläsningen har registrerats och du, som har en mätare som har blivit fjärravläst, kan se vad mätaren blivit avläst till på din faktura.

Allt eftersom systemet byggs ut, kommer fler och fler digitala mätare att kunna fjärravläsas. När VA-enheten byter ut en gammal mätare, sätts i stället en digital mätare upp. I slutänden är det tänkt att alla vattenmätare ska vara digitala men det kommer att ta några år att byta ut alla gamla vattenmätare.

Fjärravlästa mätare kommer också att göra det möjligt för oss, och även dig som fastighetsägare, att snabbare kunna få en indikation om eventuell läcka.

Digital mätare och avläsningskort

Har du en digital mätare, och inte har en avläsning på din faktura med fakturadatum 2023-03-01, ska du fortfarande skicka in din avläsning genom att följa instruktionerna i brevet om självavläsning, som skickades ut i mitten på februari. Sista avläsningdag är 2023-03-24.