2019-01-28
Bild på varningsskylt för vägarbete

Förberedande arbeten Västra Storgatan

I början av vecka 5 kommer vi att utföra förberedande arbeten på Västra Storgatan inför den fortsatta ombyggnationen i vår.

Arbetet beräknas ta 1 – 2 dagar och planeras att utföras under tisdagen den 29 januari och eventuellt även under onsdagen den 30 januari.

I samband med detta arbete kommer det att bli begränsad framkomlighet på Västra Storgatan, då det kommer att stå en lastbil på gatan. Inga avstängningar av gatan krävs.

Sänk gärna hastigheten och iaktta försiktighet när ni passerar lastbilen.

Vill du komma i kontakt med oss angående detta, vänligen ring eller mejla den tekniska kundtjänsten, se kontakt.

Senast publicerad 2019-04-04