2021-09-07
Svart tecknat utropstecken med gul bakgrund

Förnyelse av avloppsledningar Björnlunda

Mellan vecka 37 och vecka 47, 13 september - 28 november, kommer vi att förnya en del avloppsledningar i Björnlunda genom relining.

Berörda fastigheter kommer att få information direkt i brevlådan ifrån NCC, som utför jobbet. För karta över berört område, se relaterad information.

Vad innebär det för dig som är berörd?

Innan relingen startar så spolas huvudledningen i gatan med spolbil på morgonen. Under installation av de nya ledningarna kan det kortvarigt uppstå lukt från polyester. Lukt kan undvikas om man fyller på vatten i samtliga vattenlås (toaletter, duschar, handfat och golvbrunnar). Lukten är ofarlig och försvinner när installationen är klar. Lukt kan även vädras bort.

Var sparsam med vattnet när arbete pågår

Vi ber er vänligen, under nämnd tid i brevet som du får i din brevlåda, att vara mycket sparsamma med vattnet. Toaletten kan dock användas, om än sparsamt.

Vad är relining?

Relining innebär att man renoverar avloppsledning genom att skapa ett nytt rör inne i det befintliga röret.

Vid eventuella frågor

Har du frågor om arbetet? Då kan du ringa direkt till arbetsledaren hos NCC, se kontaktinformation.